Žiema
Vasara
Žiema
Katilas:
Kaminas
Katilas
16:44
Ištraukimas į lauką
Džiovykla
Ventiliatorius
2A
%H
1A
Oras: °
Atnaujinta
Užduota: °C
Oras °
Oras °
Lauke
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU