Žiema
Vasara
Žiema
Katilas: Šaltas
Kaminas
Katilas
10:06
17.0°
Ištraukimas į lauką
Džiovykla
Ventiliatorius
18.3°
2A
61.5 %H
1A
Oras: 19.0°
Atnaujinta 2019-08-20 10:06:02
19.0°
19.0°
19.9°
17.9°
Užduota: 31.3°C
19.9°
Oras 22.4°
Oras 19.8°
17.6°C
Lauke
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU