Žiema
Vasara
Žiema
Katilas: Šaltas
Kaminas
Katilas
18:09
35.2°
Ištraukimas į lauką
Džiovykla
Ventiliatorius
2.2°
2A
20.1 %H
1A
Oras: 29.6°
Atnaujinta 2019-01-17 18:09:06
39.3°
55.0°
20.6°
63.8°
Užduota: 60.0°C
20.6°
Oras 11.8°
Oras 12.2°
28.3°C
Lauke
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU