Žiema
Vasara
Žiema
Katilas: Šaltas
Kaminas
Katilas
19:07
8.6°
Ištraukimas į lauką
Džiovykla
Ventiliatorius
10.5°
2A
69.3 %H
1A
Oras: 8.8°
Atnaujinta 2019-11-13 19:07:10
10.5°
8.8°
8.6°
8.5°
Užduota: 60.0°C
8.6°
Oras 8.4°
Oras 9.0°
8.8°C
Lauke
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU